Lucia!

För mig är Lucia vår vackraste högtid ,men den har lång historia bakom sig. Lucia firandet i vår form idag är en modern version av vad Lucia står för. 1920 började den moderna versionen ta form.

I den högre och lite rikare familj så finns det vissa liknelser mellan deras firande och vårt firande och detta redan under 1700-talet-1800-talet.

Men I bondesamhällena så innebar Lucia natten en tid med övernaturliga väsen. Lucia dagen var också den dag på hela året där det är som bäst att spå någons framtid och det kommande året.

I Sverige så har Lucia firandet en lite brokig bakgrund med influencer av olika uttryck och olika framförande.

Den första Lucian med vit dräkt som gör sin uppvaktning på morgonen är från år 1764 , denna Lucia bar änglavingar och bar ljusstakar i sina händer, detta på ett anrikt gods i Västergötland.

Denna form av sed förekom framförallt i Västsverige , som sedan spred sig under mitten av 1800-talet till andra delar i Sverige men framförallt till Universitetstäder och till olika organisationer.

1890 inleddes luciafirandet på Skansen i ett försök att gestalta folklig festsed.

Men legenden om Lucia börjar långt tidigare, och det är legenden om helgonet Lucia från Syracusa som brändes på bål pga av sin kristna tro. Ett mirakel skedde och lågorna slocknade ,men olyckligt så tog nån ett svärd och avslutande hennes liv. Innan hon avled så skänkte hon sina ögon till en beundrare men ett till mirakel skedde och hon fick sin syn tillbaka.

Den 13 dec skedde detta helgonadåd.

Lucia i bondesamhället!

December 13, 2021