Lite tankar och kommentarer:

År 1890 blir Yeats invigd i Rosenordern av MacGregor Mathers och tvingas att lämna teorierna pga Rosenordern förbjöd användandet av magi.

Yeats precis som andra rosenkreuzare ett torn som ett Sanctuarium ,där han bodde från år 1917 tillsammans med sin fru Georgie Hyde-Lees. Hans fru påbörjade skriva skrifter från andeväsen och de kallades för instruktörerna.

I samma skeende så hade kristendomen gjort ett närmande till undergång och var bestämd till år 2000. Yeats skrev dikten ” The second coming ” där han beskriver människors uppvaknande från 20 sekel av förstenad sömn.

I samma sammanhang kan man se Joakim av Floris som en relativt bortglömd visionär som hade förespått att den nya mänskligheten kommer att leva precis som ljusbärare i enighet med den heliga anden som genomstömmar i dom.

De tre stadier som Floris skrev om motsvarar den sk Hermes Trismegistos som betyder ; Den trefalt store i en människa i en förverkling till Kropp , Själ och Ande.

Med eftertanke kan man få intryck av att Yeats kan ha upplevt MacGregor Mathers som en profet , vilket kan visa sig novellen men verksamheten uppfattades som osedlig eftersom män och kvinnor sågs under nätterna.

Det är bra att komma ihåg att Rosenorderns medlemmar blev socialt stigmaserade och förföljda.

Kropp, Själ och Ande!