Kyrkans vidskeplighet

Hur kunde kyrkan vara så fientlig mot vidskepelse när de inte trodde på magi?

Tänk dig in i missionärernas tankesätt och perspektiv. Europa var långt ifrån ett fullt kristnande. De andliga elementen i folket saknade all form av biblisk grund och detta tolkade kyrkan som ett uttryck för nån form av religiös konkurrans.

Det fanns ju en negativ inställning inom kyrkan framförallt under tidig medeltid mot häxor och trollkunniga men det berodde på att kyrkan ville attackera annan helgedom än vad Gud stod för.

Om man hade en okristen vilja ansåg kyrkan att man var av ondo och då fördömdes man. Och inte den handling man utfört genom att använda magi och trolldom.

Prästerna utförde och satte upp långa listor med förbjudna seder och bruk som tex likvakor med dans och offer till avgudabilder.

Tom det bisarra av folkliga föreställningar som upprörde kyrkan och de präster var tron på att det fanns sk stormmakare som kunde framkalla oväder och stormar.

Under sekler så klargjorde prästerskapet att de enda som hade makt att utföra underverk endast är sanna guds män.

Häxtro

August 5, 2023

Stormmakarna

August 11, 2023