Kristi återkommst

Av Alice Bailey som levde från 1880 -1949. I denna bok försöker Alice skildra den kommande harmonin i världen.

Alice tillhörde en grupp av olika teosofer som lade sin tillit till Leadbeater och hade hoppet på Krishnamurti men de gick sin egna väg och skapade egna egregorer i form av trianglar runt om i världen.

En bra tanke är detta projekt med användandet av invokationer för att energifält i den egna egregeron och mellan de olika trianglarna. Dock är deras astrala religiositet i tron och väntan på Mästarens återkommst gör det svårt för ljuset att tränga igenom.

Vi bör transcendera de astrala bilderna som enbart bara håller kvar vår gamla kollektiva karma.

Det är dess tankeformar som drar oss ner i en polarisering om gott och ont , bra eller dåligt och sant eller falskt. Vi behöver inte benämna ljuset för Ktistus eller Apollon , de sk Lux perpetua finns runt omkring oss men vi kan inte uppfatta detta ljus.

De största hindren för Ljusbärarens världssamfund är religion och politik. Men mer om detta i nästa inlägg.

Det ockulta mästerskapet

February 28, 2023