Kollektivets väsen!

Är ormen , denna orm är Kundalini-ormen som är vår själva evolutions kraft som ät inom oss.

Denna kraft är också egots kraft , ju mer vi tror oss ha ett självständigt desto djupare sitter vi fast i en kollektiv tankeform. Denna tankeform styr oss.

Tänk dig att ormens vackra fjäll är de kollektiva tankeformar som inte enbart styr oss utan hindrar oss från vår individualitet. Vi är endast fria som individer.

Vi har den kollektiva karman som är omöjlig att förstå pga att vi i allmänhet inte räknar med reinkarnationsperspektivet.

Ett tanke experiment är att de som levde som nazister var inkarnerade i Mellanöstern,  för dessa var Stortyskland och nedvärderandet av judaismen viktig. De föds in i krig pga att de bär med sig sina tankeformar och då skapar förutsättningar för detta.

Deras längtan är större än Stortyskland och är nu kalifatet. De vill ta Europa för att till varje pris etablera ett större rike. Deras avsky för Israel som land och deras tanke att förinta det igen gör att de fortsätter på samma spår.

Ett annat tanke experiment!

October 13, 2022