Kardinalinsikt 3

Nu har vi kommit 3:an där självinsikt är viktigare än förståelse. På denna nivån befinner sig världens stora tänkare och ledare. De har kommit till insikt att världsfred börjar med frid inom sig. Varje människa har sin egna sanning och egna väg till befrielse.

Karma som en inre föreställning beror på bristen av självkännedom. Om vi inte förstår oss själva hur skall vi då förstå hela världen?

Nu är vi inne på en ren tankenivå där vårt medvetande går från halschakrat upp till pannchakrat. Detta är de äkta tankarnas värld och som får olika felaktiga föreställningar att blekna.

Detta utgör för många en distans från sina inre visioner och uppenbarelser. Som ex på detta kan vi ta filosofen Nietzsche som stängde in sig på ett dårhus och spelade piano för sig själv. Eller Bernard av Clairvaux som red runt samma sjö tre gånger , tillslut så frågar hans följeslagare argt : hur många ggr till ska vi rida runt denna sjö?

Och St Bernard svarar ; vilken sjö?

Det finns många exempel på dessa personer som söker sitt inre ljus , utan egentligen veta vad de söker för något.

Kardinalinsikt 2

November 30, 2022

Kardinalinsikt 4

December 9, 2022