Kardinalinsikt 2

I  denna insikt så är förståelsen viktigare än Känslomässigt engagemang. I den globala transformationen befinner sig världens intellektuella. De som ser att känslor i långa loppet leder till kaos och konflikter om vem som har rätt eller inte.

De som funderar ut olika ideologier och doktriner för att skapa för flertalet goda förutsättningar.

Deras tro är att om det finns patent lösningar för allas problem och att alla följer dessa och deras goda råd gör att det blir fred i världen.

Många i denna grupp är så upptagna av sin egna sanning och sitt egna budskap och trors sig hittat en infallsvinkel på något, gör att de till varje pris vill göra detta till en allmän sanning.

I den här nivån är känslonivån där medvetandet går från navelchakrat till hjärtchakrat.

Personer på denna nivån älskar att kommunicera,  prata , hitta sitt budskap. Där tänkandets egna skull  blir en konsekvens i form av glädje att börja kunna använda sig av denna funktion.

Vägledning med psykoterapi

November 29, 2022

Kardinalinsikt 3

December 8, 2022