Känslonivån är som unga själar

Som faktiskt inser att de har ett egen ansvar och att de inser om de felat gentemot andra , deras drivkraft är ångern som får de att komma vidare. Dock bör inte den goda ångern förväxlas med skuld. Denna skuld är alltid skadlig.

Dess framträdande uppstår när flera av personligheten skrubbats av och blivit skuldbelagd innan det hen kärt sig förstå språket. Detta är en person som tagit in alltför mycket av smärtsamma känslor som uppstått pga att man är en börda för sin omgivning. Överlevnaden tar över och hen måste stänga av sitt känsloliv för ren överlevnad.

Mycket av det dåliga samvetet finns djupt inne ,längst in och då tar skulden över och också förmågan till att bearbeta ångern. Vi har nånstans lärt oss att skuld är bra , ta tex olika religioner där det lärs ut att veta hut och att anpassa oss efter andra och lyda de som över oss står som tex en präst.

Religionens tanke är att skulden bör leda till en utveckling av empati en sk ninlevelse i andra men i själva verket så visar skuldkänslorna att vi inte levt oss in i andra.

Ninlevelse = skuldkänslor

December 19, 2022