Jungs tanke!

Jungs tankegångar om att arketyperna finns inte bla bara i våra drömmar är inte en ny tankegång.

Vi kan ta Buddha som talade om Abhidammas som en del av vårt psyke som en faktor och som skapar en illusion om ett jag.

Platons idéer är också inne på de inre bilder som vi har inom oss och får oss att sträva efter de högsta idealen och en gudomlighetens fulländning.

Vi har också Leibniz monader ( en formel/ system i universum som är en icke materia i vår existens) som kan ses som ett kraftfält som för oss vidare i  personlig utveckling.

Pga av dessa arketyper  inte kommer från våra egna personliga erfarenheter  så kallade Jung dessa för uberperonlishe ( transpersonella).

Detta är den inriktning inom psykologin som beskriver Individuationen och invigningsvägen som också kallas för den Transpersonella psykologin.

 

Transpersonella psykologin!

November 14, 2022