Invigningsvägen och psykoterapi!

Runt år 1912 så kan man säga att detta år så kom den moderna psykoterapin och den ockulta invigningsvägen synkade med GG Jungs bok ” Symboler och lididons transformation “.

Freud hade varnat Jung från att gå genom ockultismens väg , pga att Freud såg det som en svart slamflod av pseudo- psykologi.

Trots detta så gick Jung sin egna väg över Rubicon och efter ha publicerat sin bok så fanns det ingen återvändo.

Jung beskriver drömmarnas Symboler som evolutionära energifält som är framåtsyftande mot den naturliga inneboendes utveckling i människans själsliv.

Man kan liksom säga att de redan är programmerade i oss i enlighet med en plan för att utvecklas ges möjlighet.

Dessa sk arketyper existerar inte bara i drömmar utan känns igen i myter och uttryck hos ett flertal av historiska kulturer.

Jungs tanke!

November 13, 2022