Invigningen! Steg 1…

Invigningen innehåller 3 olika plan eller olika grader.

Den börjar först med frestelsens stadium där människan blivit bedragen av sina begär sk Caliban.

Ariel för fram dom till ett träsk på vägen till Prosperos grotta. Tanken är att döda den gudomliga bilden av människans natur. Alltså den platonska bilden av människan, där Vishetens Miranda blir befläckad för att kunna behärska jorden.

Deras avsikt är att träda in i himlens rike med våld. Med ludna kläder och symboler för ett nedsänkande i den jordiska inkarnationen. Dessa representerar att de stannar upp i sin utveckling inom andligheten , de jagas av andliga jakthundar och de som misslyckas att finna sin andlighet och utveckling och med upprepande jordeliv hamnar i träsket.

Nästa kapitel i Stormen!

January 25, 2022