Inspiration ärkeänglar!

Via astralkroppen så skall Ärkeänglarna inspirera men helst hos mentalkropparna hos oss människor, men de får ej aktivt ingripa.

Medeltidens ockultist var fokuserade och inriktade på sin kontakt med änglarna. Som tex John Dee och Agrippa mfl.

En jämförelse vi kan göra är de som är shamaner som i sin tur har kontakt med sina hjälp andar för att bota och få en form av framtidens upplysning och händelser.

Läsaren kanske måhända inte tror på änglarna men i själva verket är det änglarna som ej tror på Läsaren.

Magi idag handlar om främst om kunskapen om hypnotiskt suggestion. Andras varseblivning kan vi påverka och åstadkomma mirakler som vissa kallar placebo effekt.

Men det är så mycket mer än så. Tänk er detta : bra reklammän är lika med svarta magiker eftersom de kan få oss att köpa vilken skit som helst och bli lurade att tro på att vi gjort ett fynd.

Direkt påverkan av nån annans astralkropp att man tar över och ser till att det de känner är det man vill skall känna , det är riktigt magi.

En bra magiker är = en bra psykoterapeut, en terapeut som kan förändra en person status från negativ till något positivt på bara ett litet ögonblick.

En sann ljusbärare skulle aldrig nånsin ha viljan att påverka någon negativt eftersom han är fullt medveten om att dessa suggestioner kommer i Karma , slå tillbaka på honom själv.

Konung Karl Xlll!

October 31, 2021