Illusion pga Mayas lek!

Med oss människor.

Kan det vara denna djupa insikt som leder Knecht i ett senare liv att uppnå mästerskapet i Glaspärlespelet?

Tänk er att vara obunden till alla våra ting och dess förgängliga natur ,och se allt som en lek och därmed bli en form av Magister Ludi. Vi kan börja se livet som associativ ström av skeenden som enbart orsakar smärta om vi tillåter oss själva att fästa oss för mycket vid vid dessa ting.

Detta är nåt som vi alla behöver ägna en tanke åt, vi behöver gå in på djupet i vår egen smärta. Och tänka att vissa saker är inte ens värda att tänka på…

Vad händer sen?

June 7, 2022

Kombinationskonsten!

June 17, 2022