Hur skall tanketypen göra

För att tanketypen skall komma bort från sina inbillningar och skeva verklighetsbild då bör tanketypen börja med meditation för att nå till Sunyata som är lika med tomheten. En identitetslöshet som är skrämmande i början men som tyvärr är detta enda vägen mot integration.

Så länge man tror sig vara något så är man inget. Upplevelsen i intet betyder : då är man allt. Buddha beskriver sitt mål som ett stadie bortom varken intighet eller icke intighet.

Så länge som du som människa har föreställningar så fungerar inte den rena formen av intuitionen som är andens varseblivning.

Nästa nivå är Intuitionsnivån där de gamla själarna fortfarande lever kvar på vår jord. Och mer om det i nästa inlägg.

Vad är KBT

December 25, 2022

De gamla själarna

December 29, 2022