Hur kom det sig

Att völvorna kunde göra denna sejd enbart med trolldom?

Enligt forskningen så har de kommit fram till att de faktiskt använde nån form av narkotika. Det finns inget skrivet i skrift som bevisar detta men det finns belägg för hampaodling och cannabis frön. Dessa 2 har påträffats vid utgrävningar.

Ett exempel är från den norska Osebergsskeppet från 800-talet där de har funnit i dess grav 2 kvinnor, varav den ena trolig völva. De fann ett skrin med en völvestav bredvid henne. De fann också i denna grav ett överflöd av cannabis frön som hade placerats bland kuddarna och runt de döda kropparna. De fann också en liten skinnpåse med ett enstaka frön i.

Det finns fynd från en völvas grav i öländska Köpingsvik på Historiska museet i Stockholm. Här kan du se också en völvestav.

Eric Rödes Saga

September 11, 2023

Njals saga

September 14, 2023