Hur gör du för att arbeta med runor

Först och främst bör du vara själv i balans och harmoni. Du behöver känna att du är totalt redo och mogen inför denna process.

Om du går på din magkänsla så kommer du känna om det är rätt tid för dig arbeta med runor. Om du känner olust eller osäkerhet , avvakta isåfall.

Du skall kunna känna en stark känsla för att runorna har kallat på dig eller har kommit in i dina tankar och din själ.

När du känner att är en kallelse först då är du mogen.

Du börjar med att utforska alla runors enskilda innebörd och du behöver lära dig att samverka med dom.

Visst kan du goggla eller läsa dig till kunskapen om vad runorna betyder och är. Men det bästa är din personliga upplevelse och egna erfarenhet av varje runa.

Då kommer det öppnas en oändlig möjlighet till djup Megin och stor insikt. Och du kan använda detta till att hjälpa andra eller hjälpa dig själv.

Runor

May 8, 2024