Hur fungerar en bastu ceremoni

Eller det som kan kallas för den skakande badstugan.

De som skall närvara går in i tystnad med alla kläder av. Alla fyra elementen finns där. Kaminen är eld , kärlet med vatten och en kristall är is , nån form av sten tex hematit är jord och typ en fjäder från fågel är luft.

Den som leder ceremonin börjar med att kalla på de olika elementen. För att fånga in alla elementens krafter. I samklang så öses det vatten på Kaminen för att få ånga.

Krafterna från mineraler,  växternasrike och djurensrike kallas in. Allt medans man öser vattnet.

Förfädernas andar kallas in i utifrån alla elementens riktningar. Sång och runor krävs men också användning av skallra.

För att nå den allra största kraften så är trancedansen nästa del. Genom denna dans så kan ledaren nå fram till kölden , dödens och hettans krafter.

Nu kommer delen där deltagarna når sin megi och känner närhet till förfäders andarna. Ceremoni ledaren ber andarna att göra sig synliga. De kommer visa sig i all skepnad , tystnad , skrik , extas , utmattning , skratt. Visionerna blir starka och mer uttalande.

Därefter då ledaren fått fram all kraft då skall deltagarna ägna sig åt kristallen eller Odens öga som det heter. Sen så sker en disciplinerad upplösning. Man tackar andarna för deras hjälp och släpper sedan iväg dom.

Sen får alla deltagarna gå ut.

 

Bastutradition

April 15, 2024