Hur bör man agera under

En utesittning?

Om du känner under utesittningen att andarna rör sig bakom dig då skall du inte vända dig mot dom. Låt dom komma så nära som möjligt. Var inte rädd de kommer inte skada dig.

Om du vänder dig mot dom så kommer de försvinna och då kommer du missa deras budskap.

Generellt är andeväsen mycket försiktiga och skygga. Och de vill hålla sig till sin egna kända mark och boning. De vill ytterst sällan vilja ge sig till känna framförallt där det finns många människor.

Nåt du också bör göra under utesittningen är att lägga märke till allt runt omkring dig. Tex vindens vinande, djurens rörelse och läten , ljudet och ljuset.

Om du befinner dig i ett tillstånd mellan sömn och vakenhet kan du möjligtvis få märkliga onåbara visioner.

I detta tillstånd så finns det risk för att du inte kommer veta vad som egentligen hänt.

Om du somnar så är det inget negativt för då kan du drömma stora drömmar. Glöm ej bort att du behöver komma ihåg dom.

Allt som händer och sker under en utesittning bär ett budskap.

Öppna dig , släpp rädslan och först då kan du tyda budskapet.

Utesittning och rädsla

January 11, 2024

Avslutningsvis

January 13, 2024