Hur blir Sverige inblandad i frimureriet?

Jacob den lll var mycket fascinerad och beundrare av Svergies kung Karl Xll men innan han blandade in Karl så gjorde Jacob åtskilliga försök att återerövra den engelska kungakronan.

När Jacob befann sig i exil i Paris så sökte han upp Svergies ambassadör Erik Sparre och detta år 1716. Detta för att utgöra en grund i ett förbund med stormakten Sverige.

Carl Gyllenborg som var Svergies London ambassadör och ledamot i ” Royal Society ” tillsammans med Svergies finans minister Georg Görtz och hans sekreterare Georg Henning Ecklef bildades ett samförstånd och genom tillsammans med jakobiterna skulle ge Svergie en million livres för att finansiera stora skeppsbyggen med ett mål att landstiga i England.

Sverige hade som syfte att att krossa Englands bundförvanter som var Danmark och sedan erövra Norge. Dock blev det ett bittert avslut av detta övertag när Karl Xll stupade i Norge.

År 1719 brände Ryssland den svenska kusten vilket tvingade Sverige att sluta fred med England. Det går så långt att Görtz blir halshuggen pga sina transaktioner för att finansiera Svergies krig.

I samband med detta så blir skotska frimureriet offentligt i Paris 1725. Men redan 1723 försöker frimureriet genom Andersons konstitutionsbok nå Englands pretentioner, denna bok är ett svagt försök att sammanställa alla vid tidens kända ritualer symbolik i ett historiskt sammanhang.

År 1728 försöker skottarna att låta författaren Michael Andreas Ramsay som tillhör den engelska storlogen att lägga fram en annan konstitution med andra ritualer , ritualer som går ända tillbaka till tempelherreorden. Ramsay blir bryskt avvisad.

När Karl Edvard Stuarts engelska fälttåg 1745 påbörjas så blir ledarna från det skotska frimureriet i Paris avrättade. I samband med att England och Frankrike slutet fred när de Österrikiska tronföljdkriget är över då blir Karl Edvard utkastad från Frankrike.

Ramsays tempelherretradition överlever fast i en annan form i den tyska “Stricta Observansen” och i det sk ” Svenska systemet”. Dessa ordens liksom alla höggrader inom frimureriet omger sig med tempellegenden.

Fortsättning följer

Svenska frimureriets fall !

August 29, 2021