Hertig Karls Kamarilla!

År 1783 så instiftade Hertig Karl en formell orden vid namn Sankt Helena orden. Och detta på dåvarande frimurathuset Rosenhaneska palatset. I detta palats så idag huserar svea hovrätt som i sin tur hade Jesu gravkammare i väntan på att Kristi återkommst skulle ske.

Detta rum idag är ett arkiv. Innan så hade man hållit till i hertigens Sanctuarium på slottet. Denna orden kommer att bli den högsta hemliga graden av frimureriet.

När man blev upptagen i denna orden så togs man till den heliga gravens väktare för att vänta in den yttersta domens dag.

Orden bestod till stor del av Hertig Karls närmaste vänner de olika vännerna var tex den finska andeskådaren Gustav Björnram ( 1743- 1801) , Gustav Adolf Reuterholm ( 1756-1813) som var den yngsta av dom alla , Karl Anders Plommonfeldt som var deras ceremoni mästare ( 1750-?) Och dennes nevö Claes Fredrik Horn som blev sedan blev mordanstiftare ( 1763- 1823)

Alla dessa Helena bröder lovar Hertig Karl evig trohet och det är nu som de får sin ring med sina initialer – Carolus Dux Sudermanniae.

Medium online

September 24, 2021

Helena brodern Plommonfeldt!

September 28, 2021