Hertig Karl!

Vem var han då denna man?

Förutom att han nu är stormästare så är hans beteende mycket dåligt och av den sort som vi idag kallar lössläppta både kvinnor och män , ja Hertig Karl var bisexuell.

Hans dryckesbröder och Karl själv njöt av både likörer och champagne vin. Och dessa dryckesbröder får också utnämningar till att få gå med i frimurare orden.

Dock blev Gustav lll förbittrad över detta beteende , för honom som var något av en pryd natur tolererade inte köttets lustar. Han ansåg att de höga frimurarbröderna och hertigen levnads sätt undergräver Ordens anseende.

Hertig Karl var mycket ivrig att skapa ett internationellt höggrad system och knöt till sig ett antal mystiker runt omkring sig.

Det pågick en viss rivaliserande kamp om Hertigens gunst. Reuterholm, Ulfvenclou och Silferhielm var några av dessa mystiker. Hertigen blev hypnotiserad av Silferhielm och under dessa seanser fick hertigen visioner om Gustavs död och andra katastrofer.

Hertig Karl blev som besatt av att hans tid var kommen och att han skulle dö. Det var inte bara mystik och seanser som utgjorde dessa intryck utan han hade en drog bakom sig och det var opium. ( Opiumet kom från ostindiska kompaniet i Kanton.) Opiumet blandades med brännvin och kallades sålunda Laudanum.

Pga av hertigens paranoida sida så blir frimurarna en orden med en apokalyptisk karaktär. Det är nu det bli en ny form av frimureriet och som markant avviker från den internationella traditionen.

Nästa gång kommer det en fortsättning på Karls öde …

Svenska frimureriets fall !

August 29, 2021

Riddarromantik och blodmystik!

September 15, 2021