Hermtismens tre delar?

Detta schema skulle lagts in innan jag påbörjade drömmarna och exemplen. Trodde jag lagt in detta , ber så mycket om ursäkt. Men jag tror nog att det är bra att jag får in denna information mitt emellan förklaringarna och dröm exemplen

Nu kör vi , vill poängtera att detta är mycket intressant. Jag skulle vilja lägga ut alla förklaringar samma dag men tyvärr får jag ej göra detta pga av vårat reglemente.

Jag hoppas ni finner samma känsla som mig gällande denna fakta information ?❤

Vilket är Magin , Alkemin och Astrologi.

Och jag tänker börja med Alkemin…

Alkemins mål är att ljusbärare skall nå själens upplysning. Ett inre ljus som uppstår som en gyllene gryning.

Som jag skrivit tidigare så är solens strålar och glans den ockulta mästarens ljus och är det starkaste ljus som finns.

De flesta av oss har en grumlig lervälling som astralkropp medans vi alla känslor skulle befinnas i en regnbågsskimrande ljus , alltså våra sublima känslor.

Ljuskroppen runt en människa liknar det alkemiska kärlet, där primitiva människor har ett grumligt moln runt sig. Men ju mer vi utvecklas som människa genom livets olika prövningar så förändras själens hölje till färgen gul mognaden och den tänkande människan får ett gulaktiga sken.

Färgen blå omfamnar själens hölje hos utvecklande och intuitiva människor.

Ockulta mästare brukar ha en lilafärgad aura runt sig.

Astralkroppens ( Athanor) är själens embryo som lika med en foster utveckling visar människans känslomässiga utveckling.

Carl Gustav Jung och Freud hade olika åsikter inom denna evolutions teori. Men de var båda överens om en sk transmutation fast i olika stadier. Jung stod för sk solution ( att lösa upp) , kompilering ( sammandragning) med psykets projektion som tillsammans blev ett hopsamlande ( recollektion).

Medans Jung trodde på libido och sexualteorier. Och att just endast detta förde evolutionen vidare.

Inom psykoanalyser och psykoterapier så skapades det sk roschach testet ett bläckplumptest ett protokoll. Detta test skulle jämföra människors drömmar och uppfattas precis som astral kroppens grumlighet. Den grumliga Athanor ger grumligt perception alltså hur man uppfattar bläckplumpen.

Det finns också ett Alkemiskt schema en sammanställning av dess känslo förvandlingar kan förstås i en konsekvent utv.

Från människoapans affekt till ljusbärarens klarhet. Slagg till guld. Demoniskt mörkt till det ängellika ljusa. Inferno till Paradiso.

Ett ex på hur detta skulle kunna se ut;

Conjuntio Rubedo Intuition

Sublimatio Citrinitas Självinsikt

Fermentatio Albedo Inspiration

Putreficatio Nigredo Deppression

Coagulatio Rigiditet Normopati

Solutio Beroende Separation ångest

Exaltatio Psykopati Infantil skam

Caltinatio Paranoia Förintelse ångest

En beskrivning på varje ord i schemat och en tolkning via Rorscharch protokollet kommer på nästa inlägg…

SOLUTIO!

May 7, 2021

COAGULATIO!

May 14, 2021