Hermetismens grunder och fakta!

Hermes betyder = grek eller Chiram = fen , som det också kallas och betyder guds son.

Detta är inte bara ord som användes utan Cheiram som också är en präst titel. Den beskyddande handen finns avbildad som gudom på prästdräkten. Denna beskyddande handen är också en skyddsamulett som idag finns kvar inom Islam i form av Fatimas hand. Så dess ursprung kommer från Hermetismen.

Pythagoras är en del av Hermetismens grundare , han var den som utgjorde den slutliga utformningen. I sin utbildning ville han skapa och utveckla bra personer till att bli en sk Hermes som betyder Guds son.

Men hermetismen har också förgreningar i en estorisk tradition som faktiskt började finnas redan i det faraoniska Egypten.

Prästerna i de faraoniska Egypten var bara intresserade och mest upptagna med tvångsmässiga rening och balsamerings riter och deras andlighet befann sig på en låg nivå.

Vilket inte stämde överens med den Hermetiska grunden. När grekerna med Alexander den store i spetsen så förändrades den attityden och stödet kom från det erövrade folket.

Hippokrates läkekonst och grekernas byggnadskonst blev mycket eftertraktad. Staden Alexandria förlagdes i den lilla byn Rhacotis och blev känd som världens geografiska mittpunkt.

När Alexander dog gjorde hans barndomsvän Ptolemaios anspråk Alexanders lik och på hela sucessionen och från detta så skapades en dynastin från Farao Ptolemaios ( frälsaren) men som kpm att avslutas vid Cleopatras död 275 år senare.

Hans vision var att skapa universal religion som kallades hellenistisk och använda den för att överträffa Athens kultur och hegemoni.

Mager från Persien ( Timotheus , Eumolpidfamiljen) = Eleusinska mysterier fader. Och Manetho som var en egyptisk Osiri präst, samt Euclides ( geometrikern) från Athens Akademiskola. Dessa användes av farao Ptolemaios till att bli invigd i Akademins Pythagoreiska mysterier och tradition. Han var tvungen att studera där i 5 år. Men denna kunskap fick honom att ödmjukt buga sig för en makt större än den värdsliga som är kunskapens makt.

Serapeion blev universaltempel för hela kändis världen och utbildade präster för en ny religion – Hermetismen.

Det är ur denna religion/tradition som de flesta mysteriordnar har sitt ursprung ur.

Antiken fortsättning!

April 18, 2021

Spå i kort

May 1, 2021