Herman Hesses mysterieopus :

” Glaspärlespelet” som fick Nobelpriset år 1946.

I framtidslandet Castalia är Glaspärlespelet det ultimata spelet. Detta spel uppfanns av Bastian Perrot från orten Calw samma ort som Herman Hesse föddes i år 1877.

Detta spel bör och kan endast bara spelas av de som är i en särskild Orden , en Orden där deras främsta begåvningar tillhör. Detta är en sk ” Ars Combinatoria” som är fylld av musik , konst , kultur , matematik, historia och av Pythagoras vetenskap som fanns i deras lära.

För att behärska alla områden så krävs det en enastående och extremt utvecklad associationsförmåga.

Bokens huvudperson Joseph Knecht är precis en sådan behärskad person…

" Glaspärlespelet!"

June 6, 2022