Helena Petrovna Blavatsky!

När hon väl kommit till Kairo så träffar hon magikern Paulos Metamon som också är känd med namnet Serapis Bey.

Mellan åren 1871 – 1872 så ledde Helena tillsammans med Paulos ett esoteriskt sällskap med namnet Societe Spirite.

Runt 1873 så lämnar Helena Kairo och reser till Paris och kommer där i kontakt med frimurarorden Grand Orient. I och med att hon inte tycker om deras ytliga beteende och sätt , lämnar Helena Paris och flyttar tillbaka till USA.

När hon väl är i USA så träffar hon en överste vid namn Henry Steel Olcott och tillsammans så grundar de i New York sällskapet The miracle club och detta år 1875.

Senare under det året så bildar de ytterligare ett sällskap och det är The Theosophical Society.