Häxtro

Var det något som folket slutade tänka på och tro?

Nej , även om det skedde en förändring under 700- talet så slutade inte folket tro på att det fanns viss utövning av häxkonst.

Jag kan nämna ett bra exempel i den gotiska historia berättaren Jordanes verk ; om geternas ursprung och bedrifter där han beskriver hur det hunniska folket uppstod.

I detta verk så berättas det om den gotiska kungen Filimer som gör upptäckten att det finns flera magiker hos sitt folk och då av kvinno kön.

(Han kallar dessa kvinnor halirunner , en liten parentes.)

Iallafall så fördrev Filimer dessa kvinnor till ödemarken , där de sedan enbart irrade omkring utan nån form av syfte. Men de upptäcks av sk orena själar som utnyttjar dom till samlag. Och dessa avkommor blir hunnernas anfäder.

Detta verk är inte det enda verk som förklarar att det finns magiker och häxor utan också vid samma tidpunkt ett antal andra författare ( kyrkliga) i Frankrike och Italien som skriver om folkliga vidskepelser.

Vi har då fallet med påven Gregorius I :s dialoger. Och vi har biskopen Gregorius af Tours som var en gallo-romersk historie berättare.

Tänker man tillbaka så kan man ändå se vidden av folkets häxtro, och genom iakttagelser i hela Västeuropa så verkat det funnits ett överflöd av trollkarlar och häxor. Eftersom efterfrågan var mycket stor i folkets jakt på konsultation.

Nånstans så trodde folket mer på magi än kyrkan.

Den lärda teologin

July 26, 2023

Kyrkans vidskeplighet

August 8, 2023