Häxeri

Är i kyrkans ögon en hednisk styggelse men det man inte kan tro är att våra medeltida kyrkofäder inte ansåg att dödsstraff var ett krav.

I början på 300-talet var det tex förbjudet att ge ett sk viaticum , vår nattvard för de som låg för döden. De människor som begått nån form av sk maleficium som är liknelse utförande av ondskefull handling / gärning. Och då syftades detta på de som utfört trolldom. Ett brott mot GUD. En liten parentes är att detta var i Synoden Elvira , dagens Granada.

År 314 på Synoden Ancyra dagens Ankara , bestämdes det att trollkarlar skulle göra bot i 5 år om de begått brott.

Den allmänna åsikten utanför kyrkan var att trolldom var ofarlig för omvärlden och då att straffen och påföljder bör vara av lindrig art. Vilket det var om man jämför tidigare processer.

Dem högste och mäktigaste kyrkfadern Augustinus av Hippo ansåg att hednisk magi aldrig skulle få existens att bli en kraftkälla eftersom all ren sanning och makt enbart skulle komma från vår allsmäktige fader.

Det vi kan se med bevis är att medeltidens officiella teologi var att trollkunniga, häxor och andra utövare inom att kunna manipulera naturens krafter inte existerade.

Bara att tro på vidskepelse och magins existens var totalt okristligt.

 

Simoni

July 15, 2023