Hade Herman Hesse upplevt …

Själv, glaspärlespelets fullkomlighet?

Eller var han i en fas av psykisk ohälsa?

Jag kan inte helt ärligt säga att han hade psykisk ohälsa men han gick i jungiansk analys/ terapi hos en Dr JB Lang som praktiserade på Sonnmattkliniken i staden Luzern. Och en gång i v så reste Hesse från Bern för sin analys.

Under åren 1916-1918 fick han 72 st sessioner på vardera 3 timmar. Mellan dessa möten så träffar han faktiskt Jung själv och går på lunch med honom i Zürich.

År 1913 hade Jung kommit i kontakt med ämnet peyoten som är ett ämne från meskalinkaktusen. Detta funna ämne hade Jung lärt känna genom puebloindianerna och med detta ämne så experimenterar Jungianerna. Och Jung introducerar detta meskalin till Hesse.

Puebloindianerna!
Meskalinkaktusen!

I boken ” Stäppvargen” så berättar Hesse om själva mötet med denna dryck. Och detta innan han förs in i den sk magiska teatern.

Från boken Stäppvargen ; ” med små långsamma klunkar drack vi denna bittert söta , underligt främmande smakande bisarra dryck som faktiskt gjorde oss lyckliga på nytt , man kände det som om man fyllts med gas och förlorat hela sin tyngd.”

Av meskalinet fick Hesse visioner , dessa visioner är resultatet till de tre liv han berättar om i Glaspärlespelet , som är hans egna reinkarnationsminnen genom meskalinets dimma och vision. Dock är utspelet i Glaspärlespelet i en något mer dramatisk form.

Det ockulta budskapet är ändå tydligt ; vårt mästerskap ligger ej i kunskapen ( Episteme) utan i självinsikten ( Gnosis) som endast uppenbaras i ett möte med vår sanna inre natur.

Kombinationskonsten!

June 17, 2022