Guds Röst!

Vad skulle du verkligen ge för att få höra Guds röst? Och om du väl hörde den, vad tror du att Han skulle säga?

Och vad och hur skulle han visa sig?

Detta var frågan en samling forskare en gång ställde sig själva innan dem bestämde sig för att utföra ett komplicerat experiment som skulle leda till den stora upptäckten av Gud.

Tanken var följande: forskarna hade anledning att tro att människans fem sinnen blockerade vår kommunikation med evigheten och det plan som föregick som utanför livet. Med andra ord kunde man eventuellt komma i kontakt med efterlivet och även Gud genom att koppla bort alla de fem störande sinnena.

En enda man anmälde sig till detta experiment, en man som inte hade något kvar att leva för, och snart påbörjade forskarna den komplicerade operationen. Dem kopplade bort alla nerver som gick från hjärnan och ut till sinnen smak, hörsel, syn, känsel och lukt. Därefter befann sig mannen i ett tillstånd där han bara kunde ligga ner och prata om det han upplevde, eftersom hans förmåga att tala fortfarande var aktiv.

Efter att ha legat under observation i ett antal dagar började mannen prata om hur han kunde kommunicera med sin döda fru, men även med andra personer som vid tidpunkten hade varit döda sedan länge. Mannen lyckades nämna flera namn som tillhörde släkt och bekanta till de olika forskarna, och än så länge verkade det som att dem faktiskt hade kommit i kontakt med “andra sidan”.

Men situationen kom snabbt till att förvandlas till en mardröm.

När ett antal dagar hade passerat började mannen bete sig upprört. Han började beskriva rösterna han hörde som hotfulla, att dem skrek på honom och talade om helvetet och om hur jorden skulle gå under. Forskarna märkte även snabbt hur mannen började hamna i ett paniktillstånd, så dem började ge honom lugnande medel för att undvika ett avbrott av experimentet.

Allt blev bara värre och värre. Mannen hade efter en veckas tid börjat skrika okontrollerat och bad ständigt om att dö. Han började även klösa sig om ögonen, som om han försökte väcka sig själv tillbaka till den fysiska världen. Lugnande medel gjorde inte längre någon verkan, så mannen gick så långt att han började slita av stycken av kött med sina tänder från sin arm.

Till slut beslutade forskarna att förklara mannen som galen och avbröt experimentet. Dem förberedde mannen för att ge honom frid. Men vid den sista dagen då forskarna befann sig i samma rum som honom gav han en av forskarna en blick, trots att han var både döv och blind, och viskade en mening.

Jag har talat med Gud, och Han har övergivit oss.

Därefter sjönk mannens värden innan han dog.

Sömnexperimentet!

January 1, 2021

Smile!

January 3, 2021