Gudomligheten Hekate

I dimmornas skepnad har vi myterna om Kirke och Medea. Har vi också Hekate. I antikens Grekland har hon flera funktioner som förknippas med både  gränser och vägskäl men också även murar och dörrar.

Avbildningen var nycklar och facklor som lyste upp runtomkring  och öppnade områden med låsta portar. I och med detta så kom Hekate att associeras med den värld som finns bortom människans egna dimension , där det inte fanns en enda levande vvarelse.Dock fanns en stark gränszon mellan det mänskliga och det gudomliga.

Skulpturer av Hekate sattes oftast ut vid trevägskorsningar i form av en gudinna med tre kroppar. Det blev en konsenkvens av detta och det var att Hekate uppfattades som en gudinna i underjorden. Med stark anknytning till spöken och trolldom.

Under den romska kejsartiden  flödande de antika källorna men som i senare aspekt blivit dominant uppfattades Hekate en verklig stor och respektgivande häxgudinna.

Medea

June 5, 2023

Lamian

June 12, 2023