Gud allsmäktig är den enda att kunna

Be sina trogna göra underverk. Denna teologiska attityd kom till under den tidiga medeltiden och finns än idag i vissa grupperingar eller i vissas tro.

I Nya testamentet och i helgonbiografiernas mirakel dementeras detta. Satan och demonerna saknade förmåga att utföra mirakel och den enda makt satan hade i detta var att genom att skapa vidskepelse och illusion att ändra de trognas tro. Men makten hade Gud.

I Nya testamentet så finns det en oro och vaksamhet över att onda krafter existerar och i skrift beskrivs att det onda kan fresta , plåga och krossa mänskligheten. Men också utmana Guds kraft och makt och hans kyrka. Dock kunde inte människan få en del av de ondas kraft.

 

Den lärda teologin

July 26, 2023