Goethes ” Sagan”!

Detta är Goethes mysteridrama ; Johann Wolfgang von Goethe, frimurare ansedd av många att vara den tyska romantikens fader.

Född år 1749 och avled 1832.

Han blev upptagen i frimurarlogen : ” Amalia zu den drei Rosen” midsommar 1780 i staden Weimar , var gesäll ett år efter och fick till slut sin befattning ockult mästare den 2 mars år 1782.

Denna loge var knuten till strikt observans som också påverkat den svenska frimurarorden . Från början var Goethe entusiastisk frimurare och år 1795 skrev han ” Das märchen” ( Sagan) som var en allegori över frimureriets tillblivelse.

Sagan fortsättning!

March 30, 2022

Tidstypiskt dokument!

April 1, 2022