Goethe , nästa författare som blev mästare!

Nu har vi kommit till nästa författare som tillhörde frimurareorden.

Hans namn är Johann Wolfgang von Goethe ( 1749-1832). Han är ansedd av många som den tysk ättliga romantikens far.

Midsommar 1780 gick han med i frimurarlogen ” Amalia zu den drei Rosen ” I staden Weimar. Ett år senare blev han gesäll och slutligen befordrad Mästare mars 1782.

Denna loge var strikt knuten till observansen , som också varit den som påverkat inom den svenska frimurarorden.

Från början var Goethe entusiastisk frimurare vilket resulterade till Mysteriedramat ” Das Märchen ” : Sagan som var menad som en allegori utav frimurarnas tillblivelse , och detta år 1795.

I nästa inlägg kommer jag berätta om ” Sagan “…

Spå i händer!

March 25, 2022