” Glaspärlespelet!”

Handling: När Knecht studerar blir han vän med sin totala motsats/kontrast Plinio Designori. Designori uppfattar Castalia helt annorlunda än Knecht , skillnaden är att Designori ser Castalia som ett elfenbenstorn. Det är kunskapen som falerar eftersom kunskapen inte har tillämpats inom den yttre verkligheten.

Med inspiration av deras samtal så söker sig Knecht till utanför Castalia. Han tar sig till en bambudunge och för att få ett nytt perspektiv på sin tillvaro så lär han sig kinesiska. Under denna tid så inser han att Designori haft rätt och begär då ett utträde från Glaspärlespelets Orden , för att kunna använda sin kunskap och vara behjälplig av vanliga människor.

Designoris son Tito ger honom ett jobb som informator. Dock efter bara ett par dagar så slutar denna historia abrupt. Knecht följer med Tito på upp till en bergström där det tar en simtur. Men Knecht drunknar , mästarnas mästare som kunde allt och visste allt kunde inte ens en basic sak som att kunna simma…

Vad händer sen?

June 7, 2022