Frimurarna!

Mellan 1560-1626 var Francis Bacon ordförande i kommission som kallades bibelkommissionen där de översatte Englands folkbibel den som kallades ” King James ” version. Detta skedde år 1611.

Varmt i hans hjärta låg tanke på att skapa ett folkbildningsideal där huvudparten låg på att skapa en andlig folkrörelse.

Bacon skrev en skrift som heter ” Nya Atlantis” (1627) där berättelsen handlar om ett utopiskt land där man har ett specifikt hus kallad” Salomos hus” som vetenskap och religion utvecklas.

Man likna det i ett realistiskt samband att Bacon är statsminister och Kung Jacob de grundpelare för skapandet av denna utopi.

Symnoliskt sätt så skulle Kung Jacob /Jakin vara tempel ledaren och Bacon /Boas tempel pelaren.

Flertal författare anser att Bacon är den som från gamla Osirisriten skapat en kristen form som sedan skapades Johannes- frimureriet.

De var från början en hermetisk grupp med symboliska Arkitekter de som vi senare kallade frimurare. I denna grupp som först studerade Pythagoras och som var identisk med ” the invisible brethren ” och “the Invisible College” som är båda föregångare till Royal Society.

Och genom Bacons vision en sk ” Instauratio Magna” att skapa en religion baserad på vetenskap. Under tiden påbörjas en politisering som senare leder till frimureriets fall.

Makthungriga tronpretendenter , karriärskåta adelsmän , statshungriga borgare hat då tagit över hermetismen och frimureriet är ett klockrent ex på hur den rena sanna ockulta traditionen förflackas.

Fortsättning följer…

Djupet i rosenkreutzarna!

August 13, 2021