Fortsättning…

Och nu till de sista 4 ärkeänglarna.

Zadkiel som är harmoni och den enda som är en syntes av de övriga strålarna. Han har Indien som vi vet är andlighetens och världens medelpunkt. En skapare av mångtusenårig harmonisk kultur impuls. Och de som inte bemästrar denna kultur råkar ut för meningslösa konflikter och småsaker.

Samuel är den med doktrinära tanke och som styr över länder som behövt rigida system som tex Marxism för att utveckla en form av särart. Som Ryssland och Kina. Södra Kina styrs av den fjärde strålen som borde ha kunnat utveckla Taoism och Buddhism en mer harmonisk kultur.

Det land som lyckats behålla sin ängels beskydd är Taiwan. Går man mot det mörka vänstra vägen så finns krigens och folkmordens område. Samael är också den ängel som ger oss civil kurage.

Gabriel är den som styr över Arabvärlden , det påstås att det är Gabriel som skrivit koranen med det är helt enkelt fake News. Mörkret och vänstervägen nedgående spiral har skapat fanatism och kvinnoförtryck. Denna energi borde ha lagts på hängivenhet och kvinnokultur eftersom Gabriel är en form av modersprincipen.

Cassiel är den ängel som har den svåraste uppgiften av de alla och det är att skapa balans hos nytillkomna babysjälar. De som behöver trygghet, men länderna som Cassiel har hand över är Africa och Sydamerika som i sin tur betyder krig som leder till diktatur som vi vet är otrygghet men i deras ögon är trygghet.

För att vi skall fungera i universum och fungera på denna planet som är vår utvecklingsbas finna s en fri vilja.

Nästa inlägg : ÄrkeÄnglar betydelse för oss människor…

Vad styrs världen av ?

October 20, 2021