Fortsättning utvecklings schemat!

Ställ dig frågan : vad är egentligen själva problemet?

Nu har vi kommit till tanketypens problemformulering som även handlar om problem som icke existerar. Tanketypen lever i en värld av inbillning som också styr hens liv.

Med utbildning; läst en bok ; sett en film eller tittat på nån form av konst. Kanske ett meningslöst liv där hen borde lära sig av de andliga mästarna men nu i samma nivå som inutionskollektivets stora dilemma : själva undvikandet av i sig självt.

Varför undviker denna typen andra typer av människor, varför bosätter de sig från vimlet och världens kaos?

Intuitionstyperna har haft ett svårt tidigare liv och vill inte beblanda sig med de andra formerna av typernas illusioner. De orkar ej ta ansvar men är det så konstigt?

Nej inte med tanke på deras tidigare erfarenheter, som Horatius skriver Odi profanum vulgus et arceo : ” jag avskyr vanligt folk och undviker dom “!

Men även med detta så betyder inutionskollektivet och dess andliga mästare mycket viktigt i och för vår framtid.

Tänk er av miljoner av personer så kommer tiotusen att ta andedopet i den första kosmiska invigningen. Nästan som en larv som utvecklas till fjäril, blir till en ockult mästare av samma storhet som Pythagoras, Jesus , Mani , Rumi , Martinus.

Och då kommer vår jord att lysa!

Ljuset kommer att spridas neråt i de kollektiva hypostaserna och lysa upp dess mörker inifrån…