Fortsättning riddarromantik / blodmystik.

Kristi blod var länken till brödraskapet och gemensamt bilda en mystisk förening bröderna emellan , dock endast bröderna i de högsta graderna. Men den mystiska föreningen ledde till en högre status och känsla av utvaldhet. Och tom vara mer förmer än de med vanligt adelskap.

Hertig Karl var en naiv , godtrogen och lättlurad vilket innebar att han blev fanatisk över sin gudomliga mission. Detta blev uppenbart vid frimurarkonventet i Wolfenbuttel är 1778 då hertigen ville samla alla frimurarna runt sin egna personas.

Han vill helt enkelt göra anspråk på Baltikum som då tillhörde Sveriges gamla territorium och enligt tanken att frimurarna skulle ha en koppling till livsländska svärorden och även koppling på denna Ordens landamären.

Hertigens besatthet och vision var vid denna tid att upprätta en gudsstat vänta på Kristi ankomst.

Hans broder konung Gustaf hindrade dock hans planer och i mångt och ofta gjorde hertigen till ett offentligt åtlöje. Hertig Karl hade inte förmågan att kunna försvara sig mot sin bror och det hjälpte ju inte till att deras mor Lovisa också såg ner på Karl och behandlade honom med orättvisa och idealiserade istället Gustav och ansåg Gustav som mer begåvad.

Den redan labil hertig Karl blev mer och mer ostabil och övertygad om att Gustav var antikrist…

Riddarromantik och blodmystik!

September 15, 2021

Medium online

September 24, 2021