Fortsättning Hertigen Karl!

Bara några månader efter Helenaorden blev officiellt instiftat då blir Gustav III i Florens 1783 på eget bevåg gör sig till stormästare för alla världens frimurare. Genom ett brev som blir kallat koadjutorbrevet med underskrift från Karl Edvard Stuart.

Detta gör Hertig Karl ännu mer förolämpad än dödsdomen. Hertig Karl är totalt ovetande av att Gustav nu är överhuvud för den skotska ritens höggrader.

Hertig Karl som trott sig vara Tempelherreordens stormästare och har ensamrätt på frimureriet alla hemligheter. I och med detta så blir Hertig Karl mycket upprörd och finner det hela att nu har de gått för långt.

Under lönndom år 1784 tar han rollen som Svergies rättmätige konung. Alltså 8 år före broder mordet!

I ett brev om Gustav till sin gemål skriver Hertig Karl : Han har en överlägsen talang att både bli föraktad och hatad överallt, dessa tankesätt är allmänna att man snarare bör fråga vem som älskar honom , mer än vem som icke älskar honom …

Fortsättning följer…

Helena brodern Plommonfeldt!

September 28, 2021

10 år efter dödsdomen;

September 30, 2021