Fortsättning florentinska renässansen!

Dessa Orden omfattade i praktiken alla i den italienska intelligentianska eliten. Leonardo da Vinci , Michelangelo , Rafael och Gallilei tillhörde de invigda. Tomaso Campanella som skrev boken “Solstaden ” tillhörde också denna orden. Solstaden är en hermetisk opus som visar en stad i sju koncentrerade cirklar med ett runt tempel i mitten. Enligt Campanella så beskriver detta en bild av människans psyke. Campanella blev kastad i fängelse 1599 och fick sitta inspärrad i 27 år. År 1600 blev Giordani Bruno som också tillhörde orden och var en invigd , bränd på bål. Detta var ett av katolska kyrkans största illdåd. Katolska kyrkan hade spioner ute och förstod att detta var nån form av kätteri och avslöjade detta kätteri till katolska kyrkans män.

Den sista man av italienska orden kände ledare Fabio Colonna ( 1567- 1640) drabbades av påve Innocentius’ X inkvisition ( 1644-1655) , som innebar att alla bröder inom orden mördades och orden blev med tvång upplöst.

Dock så lyckades Broder Francesco Sarzanello fly till England med delar av arkivet. Trots detta så hamnade alla ritualer i Jesuiternas händer.

Peter Antonio Macedo och Pater Giovanni Andrada kunde tack vare detta år 1648 komma till Sverige och lura drottning Christina att det var jesuiterna som hade den äldsta ovabrutna hermetiska tradition.

Deras syfte var att få drottningen och svenskarna att konvertera till katolicismen, men Christina i sin tur abdikerade istället. I Rom så skapade man en akademi endast för hennes förströelse ” I ‘Accademia degli Arcadi” för att jesuiterna insåg att det fanns ett visst publikt värde i hennes abdikering.