Fortsättning ” Ett drömspel” !

Och nu kommer fortsättningen , …

Agnes börjar få en större förståelse och förstår mer och mer att det är synd om människan , även om hon anser att mycket är självförvållat.

Barnet som skulle bli Agnes lycka blir hennes äktenskaps undergång. Agnes har fastnat i moderskapets krav. Hon finner ändå lite glädje över att hon inte får stryk av sin man. Men hon har en stor barnaskara som hon skall försörja ensam.

Agnes har en stor längtan efter Heliotropen till sitt hem. Heliotropen är en blomma som i sin strävan söker solens ljus. Agnes är denna Heliotrop ,hon är själva blomman.

Och på andra sidan har vi officern som överger kärleken och sin lycka, han tar sig igenom detta och skapar en lyckad akademisk karriär. Och där får han en promotion , ett högre steg på karriär trappan då han får Apollons lagerkrans den egentligen titlen är en form av Kristus törnekrona där det menas att lidandet i att inte vara älskad utan att istället studera.

Officeraren hamnar i ett inferno där den som härskar är den svarta mannen Ordström. Denne Ordström har förmågan att dölja misär och elände med ord och olika omskrivningar.

Ordström känner till allt det sköna , vackra men han vet också om att detta förr eller senare kommer hamna ner i gyttjan.

Livet gör förbannat ont!

Officeraren är inte ensam i helvetet utan där finns också en pensionär som skall tillbringa sina sista år i livet till att vänta på måltider och morgontidningen med en liten möjlighet att kanske också få aftontidningen…