Fortsättning den elisabethanska renässansen!

Nu kommer vi till Kung Karl ll som mer än rätt var orolig för de konspiratoriska grupper som fanns runt omkring honom och pga av denna oro så förbjöd han alla hemliga sällskap genom ett skriftligt påbud som är daterat 26 juli år 1669.

Eftersom det var Thomas Stanley ( 1625-1678) som tog över efter Marsham 1672 som blev tvungen att försöka lösa denna situation och de problem det skriftliga påbudet utgjorde.

Tobacologiska sällskapet skapades som officiellt enbart var till för att kultivera rökandets konst. Men inofficiellt var det ett hemligt sällskap. Med smarthet så var syftet i grunden att man kunde dölja rökelsedoften under deras möte med röken som kom från tobaken. Samtidigt så var namnet Tobaca- Society en fyndig hyllning till föregångaren Lord Baco(n) – ” The Baco-Society”.

Vid Cambridge var spridningen särskilt stor inom Nyplatonismen och flera av de berömda filosoferna därifrån tillhörde de invigda. : Henry More ( 1604-1687) , Theophile Gale ( 1628-1678) , Ralph Cudworth ( 1617-1688) , Thomas Gale ( 1636- 1702).

Sedan mitten av 1600-talet var Orden nära knuten till Royal Society och blev deras inre krets.

När Broder Stanley avled 1678 blev ordensledningen i en följande succession ; Wentworth Dillon , Greve av Roscommon ( 1633- 1685) , William Somers och dennes bror John Somers ( 1651-1716) , Anthony Ashely Cooper den berömda filosofen , Greve av Shaftesbury ( 1671- 1713) , John Sheffield, Hertig av Buckinghamshire ( 1648-1721) , Charles Boyle , Greve av Orrery ( 1676- 1731) , Edmund Halley den store astronomen ( 1656- 1742) , Sir Hans Sloane ( 1660- 1753) som blev president i Royal Society och är också skaparen av British Museum.

Filosofiska engelska riten drog sig till mest utav filosofer och konstnärer i sk klubbmiljö som ex ; William Blake , Thomas Taylor och de sk Prerafaeliterna.

” Jag vet att detta är tung läsning med många olika aktörer men det är ändå intressant för detta är vår historia.”