Fortsättning Astrologi…

Förändringarna i vårt solsystem påverkar vårt DNA:s ljuskroppar alltså kromosomerna. Många människor som tror sig förstå allt hävdar att Astrologi inte är fungerande. Samma människotyper hävdade också att jorden är självklart platt och detta på medeltiden.

Till er som förstår sig på allt kan jag bara säga att hela kosmos består av ljusflöden och alla ljusflöden är bestående av information och en information som bara kan förstås av någon med resonans.

Detta kan jämföras med två stämgafflar som är stämda i samma tonart för varandra att vibrera en form av väg till att ta till sig ljusfrekvenser där du själv befinner dig.

Man kan väl säga att det är meningslöst att bevisa något för skeptiska personer. Alla har vi olika tro…

Alla de olika Zodiaktecknen vi talar om fungerar utifrån deras avstånd till solen , eftersom jordens bana är elliptisk så har motsatta tecken samma avstånd till solen. Pga av detta så finns en korrespondens mellan personer som är födda mittemot varandra på de sk årshjulet.

En astrologisk jämförelse ; jämförelsen mellan Kräftan som lever långt ner i havetsdjup kontra stenbocken som lever på bergens topp och befinner sig på högst höjd. Vilket visar sig i att Kräftan söker trygghet i det lilla medans Stenbockens är att erövra världen.

Astrologin är framtidens vetenskap och faktiskt den mest avancerade vetenskapen av alla former av vetenskap. Antikens astrologer hade tyvärr inte mer kunskap än de hade vilket gjorde att de inte tog det på allvar av vikt inom Astrologin. Men ändå hade de kommit långt i att förstå Kosmos.