Förståelse för kollektivets utveckling!

Det är inte självklart att vi förstår kollektivets utveckling eftersom vi ännu inte förstått den fysiska evolutionen och dess funktion.

Vår egen medvetenhet skapas av våra kromosomer och dessa är redan förprogrammerade enligt vissa möjliga kombinationer.

Den fysiska evolutionen styrs inte utav gud utan det är Ananke som betyder livsnödvändighetens princip. Evolutionen är inte helt linjär utan det är arternas experimenterande genom historien som en form av minnesbank.

Och denna kallas också Akashakrönikan. Det var mästaren Pythagoras som förstod att grunden för evolutionen var en form av kombinatoriska talstrukturer. Vi kan också kalla den fysiska evolutionen för alfarevolutionen.

Nästa inlägg kommer jag att förklara den psykiska evolutionen som också kallas beta evolutionen.

Borgerskapets frigörelse!

October 14, 2022

Psykiska evolutionen!

October 30, 2022