Förklaringar till det alkemiska schemat!

CALCINATIO!

Detta är en förbränningsprocess när osläckt eller kvickkalk blandas med vatten.

Enligt alkemisterna ansågs det att kalken tillhör en stor del av eldens element.

Ren översättning är att kalcinering står för rostning eller förbränningsprocess exempel på detta är syndarnas förbränning i helvetes elden.

I Rorschach protokollen kan tolkningar av eld i en bläckplump vara ett intryck för icke neutraliserad aggression.

Enligt Freud så uppmärksammade han sambandet mellan fascination för eld , enures , asuncionism och patologisk ambition som också är det sk Ikaroskomplexet.

Dröm exempel ;

En medelålders man drömmer att han ser djävulen i en form av häst , med en man som står upp åt alla håll som en lejon man. Dess ögon stirrar vilt och utstrålar en enorm obetvingad kraft. Denna sk ” eldfux ” är omöjlig att skada. Drömmaren försöker fly men i detta försök så kommer hästen att trampa ner honom och om drömmaren försöker anfalla hästen , så kommer hästen att förvandla sig till eld och bränna ihjäl honom.

Kommentar ;

Drömmaren vistades vid denna tidpunkt på en slutenvårdsklinik med diagnosen paranoid psykos. (Denna dröm är urtypen av en mardröm och maran är förknippad med hästen.)

Drömmaren hörde också röster som hotade honom med stryk och sodomi. För att förstå drömmen så kan man tänka på att detta är ett sk splittingförsvar som blivit en form av beskydd när ett tidigt raseri har utvecklats för att drömmaren skall kunna utveckla en identitet.

Rösterna och eldfuxen integreras med drömmaren men utifrån så verkar det invanderande och i sin paranoia blir medveten om sitt inre hat och fragmenterade självbild.

Detta yttre hot i drömmen är bättre än att drömmaren upplöses i sin inre eld. Kalcinationen visar en bra bild och begrepp av detta inre helvete utav förintelseångest som drömmaren befinner sig i.

Mardrömmen påvisar det hotfulla samhället och representerar det hotet. Denna drastiska analogi är nödvändig för att kunna närma sig denna person i gemensamt möte , mötet med paranoikern är inte lätt att hantera.

Jag vill poängtera att denna man flyttades mellan olika behandlingshem och kunde inte återanpassas. Detta är mycket svårt för oss utomstående att förstå men drömmaren befinner sig i sin form av helvetet.

Spå i kort

May 1, 2021

EXALTATIO!

May 6, 2021