Förhållningssätt del 2

Jag kommer försöka beskriva dessa med lite fakta.

Detta kommer underlätta i processen att kraften kommer bibehållas.

När den magiska akten är slut bör man inte gå tillbaka till det förflutna.

Total tystnad. Kraftsång och de magiska formlerna bör ske icke högt.

Du skall inte säga tack efter processen för det kan förstöra det som botaren uppnått.

Botaren i sin tur bör koncentrera sig på något annat än den process som varit. Detta pga att inte ha kvar den kraft som kommit ur i frigörelsen för boten.

Man bör också anpassa boten i det fördolda och i ensamhet med botaren. Magin och kraften blir då oändligt större och en kraftfullare insikt.

Hela processen med dessa förhållningssätt är både komplicerat och avancerat. Hela tillvaron är sammanflätad och en helhet av balans.

 

Ond och god

June 28, 2024