Förfallet av den skotska frimureriet!

Det skotska frimureriet skapades av Elias Ashmole ( 1617-1692) med en lärlingegraden 1646 , medbrodergarden 1648 och mästaregarden 1649.

Bacons skapande av Hiramlegenden blir en direkt anknytning till avrättningen av Kung Karl 1 år 1649.

År 1649 är det år som frimureriet får en politisk jakobitisk prägel men detta ske inte förrän efter Jacob ll blir avsatt. ( 1633-1701). År 1688 får det en internationell karaktär och År 1687 stiftas tistelorden som förblir den högsta graden av Jacob.

Frimurarorden blir då i samband med detta att frimurarbröderna blir hemliga och i denna hemligt finns riddare av skotska Andreasorden, och de med ett adelsman jakobiternas åtrejommst till engelska tronen.

Symboliskt så jämförs skottarna I detta frimureri med judarna I den babyloniska fångenskapen.

I fortsättningen som följer kommer Sverige att bli inblandat…

Frimurarna!

August 25, 2021