Föreningen öst och väst!

Blavatsky som var en ockult mästare gjorde en förening mellan rozenkreutziska traditionen och Dzogchen. I ock med denna förening så blev öst och väst sammanlänkade och fick världen att förstå att den hemliga läran densamma oberoende av tid och oberoende av kultur.

Dock är det viktigt att poängtera att ingen religion har tolkningsföreträde över den ockulta tradition , en tradition som leder till upplysning.

Bär Blavatsky dog 1891 så tog Annie Besant över teosoferna, denna Annie lät sig manipuleras av Charles Leadbeater som i sin tur tog emot unga pojkar för att utbilda dem till den nya världsläraren Maitreya.

Den första pojken var från Chicago och hette Hubert van Hook och sedan en pojke från Indien vid namn Jiddu Krishnamurti. Det visades sig senare att Leadbeaters fostran var ren och skär pedofili. Detta ledde till att Krishnamurti hoppade av teosoferna och beskrev Leadbeater som en mycket ond man.

Dessa inre konflikter och maktkamp inom teosofin gjorde att medlemmar hoppade av. Denna andliga rörelse har ändå gett upphov och skapat många positiva grupperingar och sammanhang.

Medier och clairvoyanta hänvisar ofta till Blavatsky s idéer i nutid och dags datum. Många av dessa kanaliserar hennes mästare som dock är fantasier men inte som utgör det på ett medvetet plan.

I religionens värld så består det som mest av självbedrägeri , önsketänkande och själv uppfyllelse profetior.

Det är viktigt att veta att den ockulta tradition inte är en religion.

Charles Leadbeater.