Florentinska renässansen!

Brödrakretsen “Gli Fratelli Oscuri” var även om de i namnet betyder dunkel , obehaglig ( obskyra) hade de sin bildning av stora litterata greker som var bofasta i Florens och Lucca. Och med stort stöd från palaelogerna och pga det fortsätta initiatisk tradition i väst.

Flera loger bildades men under olika namn som tex ” Gli Fratelli Incogniti” ( de okända)som fanns i Forli fram till ca 1574 som sedan bytta namn till ” Dei Firligiti ” ( de flitiga). Medans i Rom så kallade man sig för först ” Gli Ombrosi” ( de dunkla) och sedan till namnet ” Gli Inonimanti” ( de anonyma). Men allt eftersom så öppnade man upp flertal platonska akademier så att man både hade en yttre skola och en inre initiatisk krets. Flertal furstehus blev initierade och slöt upp bakom dessa grupperingar.

Dessa furstehus var bla Cosimo de Medici i Florens ( 1389-1464) , Hertigen Borso d’Este i Ferrara ( 1413-1471), Francesco Gonzaga i Mantua ( 1466- 1519) , familjen Malatesta från Rimini . Hustrun till Gonzaga Isabella d’Este kallades också för ” the first Lady of the world” i dessa kretsar. Paret d’Este boende i Venedig blev förebilden för andlig kärlek och visdom. Men allteftersom åren gick så kom nya företrädare ; Johannes Gemistos Plethon efter Konstantin Laskaris ( 1434-1501) , Laskaris hade ju blivit invigd redan 1410- 1492 av Johannes Argyropoulos men när han flydde till Ungern fortsatte successionen och kort därefter kom Donato Acciaioli ( 1429- 1478) och sen kom Bartolomeo Scala ( 1428- 1479).

Den inre orden leddes länge av Lorenzo di Medicis som var bibliotekarie och spårhund efter gamla skrifter och den kände grammatikern Johannes Laskaris ( 1455- 1534).

Traditionen fortsatte sen med Italiens lärdomsgiganter Hieronymus Benivieni ( 1453- 1542) och Cyriacus Strozzi ( 1504- 1565) dock under överinseende av ” Gli Incognito” som i sin tur lät initiera Sir Thomas Bodley och denne lade grunden för den elisabethanska renässansen.

Efter Strozzi kommer Pietro Victorius ( 1499-1585) , Francesco Piccolomini ( 1520-1604) , Aldrerano Cibo ( 1552- 1606) , Guidobaldo Bonarelli ( 1563- 1604) , Andrea Morosini ( 1568- 1618) , Frederic de Cesio ( 1585- 1630), Hertig av Agna Sparta som i sin tur lade grunden för de sk loögdas ( skarpsyntas) akademi år 1603.

Fortsättning följer…

De tre renässanserna!

July 1, 2021