Finns det förhållningsregler

Att använda de krafter man har. Botarna i sig har en del regler och vissa metoder för att kunna uppnå full magi.

Man behöver förmågan att behålla sin kraft , att kunna rikta sig kraft och sända kraften åt rätt håll.

Vanliga regler ;

Det behöver vara rätt tidpunkt. Torsdagar , fullmåne , kväll/natt , midsommar , påsk och alla helgona dagen.

Den rätta platsen som bör vara på är vid en väg som korsas , en källa , en bäck som rinner åt nord , myrstack , kultplats , kyrka /gravplats , heligt berg ,

Riktning bör vara åt väster eller norr.

Och man bör använda vänster hand och utföra sin magi i motsols rörelser.

I nästa inlägg kommer fler förhållningssätt och regler.